تصاویر: حملات اسرائیل به رفحبا شروع حملات اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه ده ها زن و کودک در خانه ها و مساجد به شهادت رسیدند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح

تصاویر: حملات اسرائیل به رفح


لینک منبع خبر


بازگشت به صفحه قبلنوشته شده توسط : saeed پنجشنبه 11 دی 1348 ساعت 03:30:00