تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحاتپیکر مرحوم جعفر میلی‌منفرد سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ با حضور محمدعلی زلفی گل وزیر علوم و همکاران و خانواده این مرحوم در دانشگاه امیرکبیر تشییع شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات

تصاویر: تشییع پیکر مرحوم میلی منفرد، سرپرست وزارت آموزش عالی در دولت اصلاحات


لینک منبع خبر


بازگشت به صفحه قبلنوشته شده توسط : saeed پنجشنبه 11 دی 1348 ساعت 03:30:00