» کلمه عبور نسبت به کوچکی یا بزرگی حروف حساس است بنابراین هنگام ورود کلمه عبور نسبت به روشن یا خاموش بودن کلید CAPS LOCK  اطمینان حاصل کنید.
» نویسندگان وبلاگهای گروهی در بخش نام کاربری از ترکیب نام کاربری خود ، حرف @ و بخش اول آدرس وبلاگ استفاده کنند مانند arash@myblog
» نام کاربری  نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
» دقت کنید که در زمان ورود کلمه عبور صفحه کلید در حالت انگلیسی باشد بخصوص وقتی اعداد را وارد میکند.
» در صورت فراموشی کلمه عبور در بخش "کلمه عبور را فراموش کرده ام" نام کاربری خود را تایپ کنید ، کلمه عبور به ایمیل خصوصی شما ارسال خواهد شد.